Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego obiecujemy szanować i pilnować danych wprowadzanych w Serwisie. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Polityką Prywatności podczas korzystania z naszej witryny internetowej, usługi lub transakcji. Niniejszym informujemy, że korzystając z naszego Serwisu, Użytkownik akceptuje wszystkie punkty opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Definicje oznaczają odpowiednio:

Administrator – Administratorem Twoich Danych Osobowych jest firma Emske zarejestrowana w UK pod numerem UTR: 9108546081, Adres korespondencyjny: 10 Creswell AV, PR2-3XX, Preston, Lancashire, UK.

Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się pod adres e-mail: info[at]pracamed.pl

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem PracaMed.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń z sektora opieki zdrowotnej;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, działająca w imieniu własnym lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, posiadających dostęp do sieci Internet oraz aktywne konto poczty e-mail;

Usługodawca – Serwis internetowy PracaMed.pl

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik – zestawienie opłat za usługi świadczone w ramach serwisu PracaMed.pl;

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, prowadząca do założenia Konta;

Dane osobowe –  wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (m.in. imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu).

Pliki –  pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika w Serwisie;

Oferty pracy – publikacja w Serwisie informacji o ofercie poszukiwania pracownika;

Ogłoszenia drobne – publikacja w Serwisie informacji o poszukiwaniu zatrudnienia przez pracowników mogące zawierać Pliki.

2. Gromadzenie i zbieranie informacji

Poziom informacji jakie zbieramy od użytkowników zależy od stopnia użycia serwisu. Jeśli rejestrujesz się jako niezarejestrowany Użytkownik wymagamy, abyś podał tylko prawidłowy i aktualny adres e-mail. Jest to niezbędny punkt podczas rejestracji Użytkowników, reszta informacji jest opcjonalna. Jeśli zarejestrujesz się jako Użytkownik zarejestrowany potrzebujemy twój aktualny adres e-mail, imię i nazwisko, adres. W każdej chwili możesz zmienić swoje Dane, logując się i przechodząc na odpowiednią zakładkę.

PracaMed.pl wykorzystuje zebrane informacje tylko i wyłącznie w celach: świadczenia usług, regulowania płatności, identyfikacji i uwierzytelnienia, kontaktu.

PracaMed.pl nie podaje twoich danych osobom trzecim, za wyjątkiem naszych usługodawców. Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie są upoważnieni do wykorzystania tych danych w innych celach.

Do podnoszenia jakości usług oraz zwiększenia zadowolenia użytkowników korzystamy z plików cookie, są to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania informacji na komputerze użytkownika. Pliki te nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich w ustawieniach przeglądarki.

3. Rejestracja w serwisie

Użytkownik zakładający Konto w Serwisie zobowiązany jest do podania następujących danych:

– imię i nazwisko lub oznaczenie przedsiębiorcy, podmiotu reprezentowanego;
– adres siedziby;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– inne dane pobierane w ramach Serwisu.

Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisie Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem.

Użytkownicy zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę oraz wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dzięki któremu można aktywować Konto. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane. Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Dane Osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

5. Marketing bezpośredni

Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez PracaMed.pl do przesyłania treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty email, SMS czy poprzez kontakt telefoniczny, o ile wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

6. Prawo do cofnięcia zgody i sprzeciwu na przetwarzanie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, również dla celów marketingu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przenoszenia danych.

7. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Administrator informuje, że wdrożone przez niego środki techniczne i organizacyjne zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymagamy określonymi w RODO, oraz należycie chroni Twoje prawa w tym zakresie. Dla bezpieczeństwa Użytkowników, nie przechowujemy kompletnych informacji o płatnościach na swoich serwerach. Dane na temat płatności umieszczane są u partnerów obsługujących płatności, aby zapewnić bezpieczne procedury płatności.

8. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach głównych Administratora oraz na wskazany przez Ciebie adres e-mail.