Zawody najbardziej narażone na zakażenie COVID-19

Podczas gdy wielu pracowników jest w stanie wykonywać swoją pracę poza rzeczywistym miejscem pracy z bezpiecznego miejsca, to jednak część prac nie może być wykonywana zdalnie, są to między innymi pracownicy służby zdrowia, którzy zmuszeni są ryzykować zdrowie swoje i swoich rodzin.

Badania pokazują, że około 29% ludzi w krajach rozwiniętych jest w stanie pracować z domu, dystans społeczny jest luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Poniżej przedstawiono wizualizacje przygotowaną przez Departament Pracy USA pokazującą, które zawody niosą największe ryzyko zakażenia COVID-19. Wśród posad wyszczególniono 2 grupy: zielony kolor to grupa pracowników powiązana ze służbą zdrowia zaś kolor niebieski posady nie związane ze służbą ochrony zdrowia.

Rys. 1 Posady najbardziej narażone na zakeżenie się COVID-19

 

Wyniki dla każdego zawodu opierają się na ocenie danych dotyczących trzech fizycznych atrybutach pracy, są to kontakt z innymi ludźmi, fizyczna bliskość oraz poziom narażenie na choroby i infekcje.

Każdemu atrybutowi przypisana została jednakowa waga, a następnie została zsumowana, aby uzyskać końcowy wynik ryzyka COVID-19 od 0 do 100, przy czym 100 reprezentuje najwyższe możliwe ryzyko. Oferty pracy z wynikiem ryzyka poniżej 0,5 zostały wykluczone z dalszej analizy. Do puli uwzględniono tylko najpopularniejsze zawody.

 

Tabela 1. Lista zawodów najbardziej narażonych na zakażenie COVID-19

Najbardziej narażonymi na zakażenie wirusem są zawody mające bezpośrednie kontakty z drogami oddechowymi pacjentów. Są to zawody dentystyczne, najmniej narażonym zawodem w służbie ochrony zdrowia pozostają pracownicy aptek, aczkolwiek ryzyko jest także duże.